Vitajte v e-shope Orbis Pictus Istropolitana


prosím prihláste sa podľa typu zákazníka
Už mám konto a chcem sa
PRIHLÁSIŤ
Nemám konto a som
Škola, pedagóg
Kníhkupec, predajca, podnikateľ
Rodič, žiak, súkromná osoba

Pokračovať bez prihlásenia
na katalóg bez cien

V prípade problémov volajte prosím na číslo 0902 516 173,
alebo píšte na e-mail: helpdesk@orbispictus.sk
(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Sada - Nový Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ Matematika pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Slovensky jazyk pre II.stupen Literatura pre II.stupen Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafór Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

  • 37827

Štrajkujeme za budúcnosť nás všetkých

Aj vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana sa pridáva k celosvetovému klimatickému štrajku 20. septembra 2019 v Bratislave. Plne podporujeme iniciatívy Fridays for [...]

  • 37193

NOVINKY nakupujete za uvádzacie ceny

Aj v tomto školskom roku vám prinášame všetky naše novinky za uvádzacie ceny. Uvádzacie ceny platia do konca kalendárneho roka [...]

Náhľad: Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2 – Zošit pre študenta - 2. časť

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2 – Zošit pre študenta – 2. časť

Prezeráte e-shop ako neprihlásený užívateľ. Prosím prihláste / zaregistrujte sa.

M. Caltíková a kol.
Katalógové číslo: 100633 Kategórie: ,

Anotácia

Milada Caltíková: NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 2

UČEBNICA
ZOŠIT PRE ŠTUDENTA
ZOŠIT PRE UČITEĽA
E-ORBISPICTUS.SK

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?

1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru.
2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa.
3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí.
5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém.
6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti.

Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR.

ZOŠIT PRE ŠTUDENTA

Zošit je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne – nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie.

Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky…
Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

Zameranie úloh:

– porozumenie textu (súvislého, nesúvislého, ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, hodnotenie
– tvorba textu, navrhnutie riešenia a posudzovanie;
– kombinovanie jazykových prostriedkov v komunikačnej praxi;
– argumentácia;
– zameranie na psychomotorickú a afektívnu doménu;
– práca s externými zdrojmi;
– korigovanie neprimeraných slohových útvarov;
– precvičovanie základných komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika);
– otvorené a uzavreté úlohy;
– úlohy bez riešení i s viacerými riešeniami zohľadňujúcimi konkrétnu komunikačnú situáciu;
– testy pripravujúce na externú maturitu.


OBSAH

3. Masmediálna komunikácia

Publicistický štýl. Znaky publicistického štýlu
Útvary publicistického štýlu
Z dejín masmédií
Výrazové prostriedky publicistického štýlu
Médiá
Fotografia
Titulok
Jednoduchá správa. Rozšírená správa. Noticka
Interview
Recenzia
Komentár
Editoriál
Glosa
Blog
Reportáž
Fejtón
Stĺpček
Reklama
Plagát
Pravda v médiách

Otestujte sa 3


4. Syntaktické jazykové prostriedky

Syntaktické jednotky. Vetný sklad
Vetný člen
Veta a výpoveď. Jednoduchá veta
Vety podľa členitosti
Slovosled
Zápor
Modifikácia vetnej stavby
Priraďovacie súvetie
Podraďovacie súvetie
Polovetná konštrukcia
Zložené súvetie

Otestujte sa 4

Školská písomná práca II

 

 

 

Technické údaje

Hmotnosť 0.29 kg
Autor

M. Caltíková a kol.

Formát

A4

ISBN

9788081205552

Obj. číslo

100633

Predmet

Slovenský jazyk + Literatúra

Vydanie

1

Rok vydania

2019

Typ tovaru

Pracovný zošit

Vaše hodnotenie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte hodnotenie ako prvý “Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2 – Zošit pre študenta – 2. časť”

2. kapitola