(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search

Pravidelné akcie

Predplatné

je každoročná akcia platná od 1. januára do 15. marca. Pre prvé ročníky základných škôl táto akcia, vzhľadom na termíny zápisov do prvých ročníkov, platí do 30. apríla.

Výhodné balíčky

si môžete vytvoriť v e-shope počas celého roka.

Pri tvorbe balíčkov platia tri pravidlá.

Balíček si môže vytvoriť škola len v e- shope minimálne z 3 rôznych titulov. Maximálny počet titulov je neobmedzený.

Minimálny počet kusov z jedného titulu je 5. Maximálny počet kusov je neobmedzený. Balíček môže obsahovať učebnice a pracovné zošity z rôznych predmetov a ročníkov. Presne tak, ako je to pre vás najvýhodnejšie. Za rôzne tituly sa považuje aj prvá a druhá časť pracovného zošita z daného ročníka.

Počet kusov z každého titulu v balíčku musí byť rovnaký.