(02) 48252210 | odbyt@orbispictus.sk Skôr, ako nám zavoláte, prosíme vás, aby ste si pripravili ID, IČO alebo číslo objednávky.
 
Search Search
Materské školy + I. stupeň ZŠ
II. stupeň ZŠ
Stredné školy
Gymnáziá s osemročným štúdiom
Predmet

Sady titulov

Slabikar Stefekova Slabikar Virgovicova Matematika pre I. stupeň ZŠ Geografia pre II.stupen a GOS Sada - NOVÝ Slovenský jazyk pre II. stupeň Slovensky jazyk pre II.stupen Literatura pre II.stupen Eticka vychova pre II.stupen Matematika pre II.stupen Testovanie 5 Testovanie 9 Sada - Ťahák pre SŠ Literatura pre SS Občianska náuka Pravopisný semafór Sada - zbierka úloh Sada - fyzika NOVÝ Slovenský jazyk

Novinky

  • 17490
  • knižné novinky

Pripravili sme pre vás niekoľko noviniek

S novým školským rokom prichádza na trh aj niekoľko noviniek z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana. Matematikárov poteší skompletizovaná sada Nových [...]

  • 17482
  • skolsky rok 2016/2017

Veľa úspechov v novom školskom roku

Veľa síl, trpezlivosti a vytvrvalosti v začínajúcom školskom roku 2016/ 2017, milí pedagógovia. Nech vaši žiaci napredujú v získavaní nových [...]